Chống 'đi đêm' trong cổ phần hóa doanh nghiêp nhà nước[ad_1]

(VnMedia) – Cổ phần hóa phải gắn với niêm yết trên sàn chứng khoán vì quá trình cổ phần hóa dễ gây thất thoát tài sản Nhà nước, dễ tham nhũng. Cần chống "đi đêm" trong cổ phần hóa … ", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi phát biểu kết luận Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sáng 21/11.

Doan nghiệp nhà nước hết sức cần thiết

Mở đầu phát biểu, đặt câu h html: Liệu có cần thiết có DNNN ?, Thủ tướng khẳng định: "Tôi xin khẳng định, DNNN hết sức cần thiết cho sự phát triển đất nước, mà không chỉ chúng ta, các nước trên thế giới đều có DNNN để điều tiết, quản lý nền kinh tế ", Thủ tướng nói.

Với vai trò quan trọng đó, Thủ tướng đã có quyết định về tiêu chí phân loại DNNN, "cái nào 100% vốn Nhà nước, cái nào 75% tr Ireland lên, cái nào 51%, cái nào không cần giữ lại" như Nhà nước nắm chi phối cảng, sân bay, điện lực, 4 ngân hàng lớn để điều tiết chính sách tiền tệ, quốc phòng, an ninh, viễn thông, cao su, dầu khí …

Chính phủ đã lập ra Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà theo Thủ tướng, "đây không phải là cơ quan trung gian, gây khó khăn, ách tắc cho sản xuất kinh doanh. "Anh quản lý làm sao để doanh nghiệp phát triển, xứng tầm vai trò chủ đạo của nền kinh tế, chứ không phải càng ngày càng teo tóp, đi xuống".

Và trước một số ý kiến ​​cho rằng, làm trong DNNN thì ít phải suy nghĩ, lo lắng, Thủ tướng chia s ili, "tôi thông cảm, thực ra nhiều anh em rất lo nghĩ. Có nhiều đơn vị phát triển tốt nhưng cũng có đơn vị có chúng tính chất nhưng lại sụt giảm nghiêm trọng. Cho nên người quản lý rất quan trọng ".

Thủ tướng nhìn nhận, công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật ở 2 điểm: Góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước và giảm số lượng DNNN ( từ train 12,000 xuống cone dưới 600 doanh nghiệp). Thủ tướng nêu rõ "thà ít mà tốt".

Đề cập đến một số điểm bất cập, tồn tại, đó là hiệu quả, đóng góp của nhiều DNNN còn thấp, Thủ tướng nói: "Nếu quản trị tốt hơn, đầu tư – nhất là đầu tư khoa học công nghệ tốt hơn thì đóng góp sẽ tốt hơn nữa. Đây là điều chúng ta trăn tr. Bên cạnh đó, còn nợ xấu, thua lଷ୍ଟ, thất thoát lớn. Tính công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm soát có nhiều vấn đề. "

Về hiện tượng thời gian qua có nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực và một số vụ án kh This is the case you know, but you do not know what you're looking for, but you do not know what you want to do, but you do not know what you want to do. Co nhiều nguyên nhân, vừa do cơ chế, chính sách, vừa do lấi buông l the first language quản lý Nhà nước trong thời gian dài, đặc biệt là lới chủ quan của cán bộ, tổ chức liên quan, trong đó có việc tham nhũng, tiêu cực.

"Quan điểm của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong cổ phần hóa, thóa vốn DNNN. Chính phủ sẽ chủ động chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách để tập trung khắc phục. "Thủ tướng nói.

"Về phía các đồng chí, những người đứng đầu tập đoàn, tổng công ty, DNNN, những người thực hiện, cần chấn chỉnh, đổi mới mọi mặt hoạt động, đặc biệt việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định pháp luật. Cúng ta tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, một số vụ việc đang được kh ini tati theo quy định pháp luật. Thủ tướng rất hiểu tình hình, thông cảm với các đồng chí nhưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, DNNN phải tập trung hơn nữa cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh , không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra phải hết sức chặt chẽ, theo đúng quy định, bình thường mỉi năm một lần để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xử lý vi phạm nhưng không kìm hãm sự phát triển.

Chống "đi đêm" trong cổ phần hóa

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu các yêu cầu cụ thể đặt ra đối với các cấp, các ngành, tập đoàn, tổng công ty, DNNN. Đó là cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, không làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, cổ phần hóa ngay cả doanh nghiệp có hiệu quả để thu hút vốn xã hội, để nâng cao năng lực quản trị, góp phần chống tham nhũng. Cổ phần hóa phải gắn với niêm yết trên sàn chứng khoán vì quá trình cổ phần hóa dễ gây thất thoát tài sản Nhà nước, dễ tham nhũng. Cần chống "đi đêm" trong cổ phần hóa.

Đối với các doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa do lý do khách quan, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết.

Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN trước ngày 31/12/2018 hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp tuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định, trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm.

Trường hợp không triển khai thoái vốn đúng tiến độ đối với những danh mục đã được duyệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có trách nhiệm chuyển giao về SCIC để tổ chức thoái vốn theo quy định trước ngày 31/12 / 2018.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch và xử lý ciêm các vi phạm. Kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN, dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lợ.

Mạ Hạnh

[ad_2]
Source link