Đại học muốn tự chủ phải công khai tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm[ad_1]

Chiều 19/11, Quốc hội đã b the phiếu thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) với hơn 84% đại biểu có mặt tán tành.

Theo luật này, các trường thực hiện quyền tự chủ khi đã thành lập hội đồng trường; đã được công nhận đạt chuẩn b Homei tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp; đã ban hành và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính và có chính sách bảo đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng do nhà nước quy định …

Các cơ s sciatí giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản của các trường gồm ban hành và thực hiện các quy định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản; hút các nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên …

Các đại học công lập đáp ứng điều kiện nói trên và tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên thì được tự chủ xác định mức học phí. Các trường cone lại xác định học phí theo quy định của Chính phủ.

"Việc xác định mức thu học phí phải căn cứ vào định mức kinh tế – k ú thuật theo lộ trinh tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo", luật quy định.

Quốc hội thông qua luật Giáo dục đại học sửa đổi. Ảnh: Trung hot water QH

Quốc hội thông qua luật Giáo dục đại học sửa đổi. Ảnh: Trung hot water QH

Cơ s Name phải công khai chi phí đào tạo, học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản dịch vụ khác cho lộ trinh cả khoá học và từng năm học đi kèm thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử; có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí để hị trợ sinh viên khó khăn.

Các trường được chủ động mở ngành đào tạo

Trước đây, hầu hết các nội dung liên quan chuyên môn (như xác định chỉ tiêu tuyển sinh, nội dung, chương trình đào tạo, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học …) đã được giao cho các trường tự quyết định, trừ việc mở ngành đào tạo.

Dự thảo Luật lần này mở rộng quyền tự chủ, cho phép các trường đáp ứng đủ điều kiện thì được tự mở ngành đào tạo ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học, trừ lĩnh vực sức kh electronice, giáo viên và an ninh , quốc phòng.

Theo điều 33, điều kiện để mở ngành đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là ngành mới mở phải phù hợp nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cả nước, của từng lĩnh vực ; có đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu đủ số lượng, chất lượng; có cơ sở vật chất, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu; có chương trình đào tạo theo quy định.

Bộ trư addressng Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết điều kiện mở ngành.

Nếu trường tự mở ngành khi chưa bảo đảm điều kiện sẽ bị đình chỉ hoạt động đào tạo đối với ngành đó và bị cấm m Article ngành trong 5 năm.

Luật cũng nêu rõ, trước khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, chương trình đào tạo phải được đánh giá chất lượng để đảm bảo đầu ra và quyền lợi của người học, nếu không đạt sẽ phải dừng tuyển sinh.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Chủ tịch Hội đồng trường không cần là tiến sĩ

Đối với tiêu chuẩn của chủ tịch hội đồng trường, luật quy định, đây phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín; có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, đủ sức kh ểỏeeeụụụụụựựựự hi hi hi hi hi hi hiụụụụụụụụụụụụụụ; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ.

Chủ tịch hội đồng trường do hội đồng trường bầu trong số các thành viên của hội đồng trường theo nguyên tắc đa số, b file phiếu kín và được cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận; trường hợp thành viên bên ngoài trúng cử thì phải tr Example thành cán bộ cơ hữu của trường; chủ tịch hội đồng trường không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong trường …

Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho biết, đây thực chất là chức danh quản trị, đòi h This page is part of the page below, and it will not be possible for you to use. uy tín khoa học như đối với hiệu trư areang.

[ad_2]
Source link