Do Európskeho týždňa boja proti drogám sa zapája aj B. Bystrica[ad_1]

Podľa odborníkov v roku 2016 aspoň jedenkrát užilo drogu približne 275 miliónov ľudí vo svete (asi 5,6% celosvetovej populácie) vo veku 15 až 64 rokov.

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) – Do Európskeho týždňa boja proti drogám, vyhláseného z iniciatívy EÚ, ktorý odštartoval v pondelok, sa pravidelne zapája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

"Odbory podpory zdravia RÚVZ v SR organizujú predovšetkým vzdelávacie aktivity. My Mame v Plane prednášky zamerané the prevenciu fajčenia" Fajčenie závislosť = "pre žiakov 9. ročníkov špeciálnej základnej školy internátnej to študentov odborného učilišťa VO Valaskej. Urobíme tiež interaktívne prednášky spojené and the besedou videofilmom k problematike drogovej závislosti na viacerých základných a stredných školách v okresoch Banská Bystrica a Brezno, " konštatovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová.

"Prevencii drogových závislosti in venujeme počas celého roka, which to v rámci zdravotno-výchovných aktivít cielených the prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v materských, základných, stredných she vysokých školách, organizáciách, kluboch dôchodcov RA v rómskej komunite. V našej poradni the odvykanie your fajčenia poskytujeme There will be a single person in the same way as skupinové poradenstvo fajčiarom, ktorí sa rozhodli skoncovať so svojou nikotínovou závislosťou. Poradenstvo pri riešení závislosti na nikotíne al alhohole poskytujeme i formou konzultácií cez telefón alebo e-mailom, " uviedla odborná pracovníčka oddelenia podpory zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici Tatiana Zvalová.

Podľa odborníkov v roku 2016 aspoň jedenkrát užilo drogu približne 275 miliónov ľudí vo svete (asi 5,6% celosvetovej populácie) vo veku 15 až 64 rokov. Približne 31 milliónov ľudí, ktorí užívajú drogy, trpí poruchami zapríčinenými ich užívaním.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo v roku 2015 približne 450.000 ľudí v dôsledku užívania drog. Z týchto úmrtí 167.750 bolo priamo spojených s poruchami užívania drog, najmä predávkovaním. Zvyšok bol nepriamo pripísaný užívaniu drog a zahŕňal i úmrtia na HIV a hepatitídu C získané prostredníctvom nebezpečných injekčných postupov.

[ad_2]
Source link