Lastniki nepremičnin pohitite, danes je zadnji dan[ad_1]

LJUBLJANA – Danes je še zadnji dan, ko at bistveno spreminjanje podatkov o stavbah v registru nepremičnin (REN) brezplačno prek vprašalnikov. Od jutri naprej bo za spremembe treba naročiti elaborat pri geodetskem podjetju ali projektantu. S tem je, tako ministrstvo za okolje in prostor, zagotovljena pravna varnost lastnikov nepremičnin tudi za podatke, ki so bili v preteklosti evidentirani le z vprašalnikom.

And not bočč brezplačno

Po današnjem dnevu se prek vprašalniko ne bo dalo več spreminjati podatkov o legi in obliki stavbe, o površinah, dejanski rabi delov stavb in letnicah izgradnje.

Vpis stavbe v kataster stavb je potreben v roku enega meseca po zaključku gradnje oziroma ob začetku uporabe take novogradnje. Vloga za evidentiranje z izdelanim elaboratom geodetske storitve se odda na najbližjo geodetsko upravo. »Ceno storitve izdelave elaborata en treba preveriti pri posameznem izvajalcu,« so pojasnili na minististrvvu.

Connect application

Samo še danes je možno spreminjanje podatkov prek spletne aplikacije: »Lastnik mora izpolniti vprašalnik registra nepremičnin, ki je dostopen na spletni strani geodetske uprave. Geodetska uprava bo o vpisu podatkov iz priloženega vprašalnika izdala odločbo. S tem je zagotovljena pravna varnost lastnikov za vse podatke o stavbah in delih stavb, tudi za podatke, ki se spreminjajo le z vprašalnikom. «

And bum lahko spreminjali

Od jutri naprej bo lastnik sam z vprašalnikom lahko še vedno spreminjal:
– o stavbi: podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin), letu obnove (fasada, streha), materialu nosilne konstrukcije, tipu stavbe (nekateri drugi podatki se bodo zbirali samo do 31. 7. 2019);
– o delu stavbe: o letih obnov (okna, inštalacije), dvigalu, višini etaže, številki nadstropja, upravniku, za rezervoarje in silose pa še njihova prostornina (nekateri drugi podatki se bodo zbirali samo do 31. 7. 2019).

Minister of Defense lastnikom svetuje, gives a preposition evidence to be able to prove or to help you to pre-javnega vpogleda v podatke o nepremičninah dostopnega na portalu e-prostor: »Če so podatki ustrezno evidentirani, pa čeprav samo v registru nepremičnin na osnovi vprašalnikov, lastnikom ni treba storiti ničesar.«

[ad_2]
Source link