Miljoen Nederlanders in armoede: zit jij krap bij kas?The day after the leverage, the mind is undoubtedly given that he has SCP hainteert. Dat bedraagt ​​1135 euro per maand voor een alleenstaande of 1555 euro voor twee volwassenen.

Met dat with wracking with ze voeding, klinging in woonlasten betalen in blijft er nog een beetje geld over voor ontspanning in sociale participatie, zoals bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportclub.

Het budget is bescheiden, benadrukt het SCP. Er is geen geld voor luxegoederen zoals een auto of voor vakantie in het buitenland.

Minder mensen leven in armoede

6 procent van de Nederlanders, ruim 980,000 inwoners, had in 2016 minder dan het 'niet-veel-maar-toereikendbudget'. Dat is minder dan in 2013. Toen lag het aantal mensen dat in armoede leefde nog op 7,6 procent.

Het slechte nieuws is dat het tekort bij mensen in armoede wel toeneemt. Voor 2015 kwamen mensen in armoede ongeveer 1700 euro per jaar tekort. In 2016 lag dat squrag to op 2300 euro.

Risicogroepen

Bijstandsontvangers (37 percent), niet-westerse migranten (16 percent) in alleenstaande moeders met minderjarige kinderen (16 percent) lopen, zoals gezegd, het grootste risico op armoede. Ter vergelijking: voor de hele volwassen bevolking lag het gemiddelde in 2016 op 5 procent.

9 procent van alle kinderen – 280,000 in totaal – leeft in armoede. Van de kinderen met een niet-westerse achtergrond is 25 procent arm en van de kinderen uit gezinnen met een bijstandsuitkering leeft 55 procent in armoede.

Senioren hebben het relatief goed. Onder de 65-plussers is 3 procent arm. Daarmee blijft deze groep ver onder het landelijk gemiddelde van 5 procent, zegt het SCP.

Samenvattend

In 2016 …

… leefden ruim 980,000 mensen in armoede

… are wie 280,000 kinderen

Nederlanders in Armoede

Bijstandsontvangers 37 percent
Niet-westerse migrants 16 percent
Alleenstaande moeders met minderjarige kinderen 16 percent
Senioren 3 percent
Landelijk gemiddelde 6 percent

Het goede nieuws

Minder mensen zijn arm. 6 percent in 2016, leaving 7.6 percent in 2013.

Het slechte nieuws

From kloof met niet-arme mensen is toegenomen. Mensen die in armoede leven kwamen in 2016 zo'n 2300 euro tekort. Voor 2015 has a 1700 euro barcode nog 'maar.


Source link