Người Sài Gòn không phân loại rác sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng[ad_1]

Thứ Năm, ngày 22/11/2018 14:02 PM (GMT + 7)

Từ 24-11, các hộ gia đình, chủ nguồn thải, không phân loại rác tại nguồn sẽ bị nhắc nh. Trường hợp tái phạm nhiều lần, sẽ bị thông báo cho chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt.


Ngày 14-11, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định 44 quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24-11.

Sau nhắc nh information 3 lần / tuần sẽ bị phạt nếu không phân loại

Quy định nêu rõ: hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt trước khi chuyển cho đơn vị thu gom, vận chuyển.

Trường hợp hộ gia đình, chủ nguồn thải không chấp hành phân loại, chuyển giao không đúng nhóm chất thải theo quy định, sau khi đã được nhắc nhở nhiều lần (3 lần tr interest lên / tuần), tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom có ​​trách nhiệm thông báo đến UBND phường – xã – thị trấn biết để xử lý theo quy định.

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 155/2016 / NĐ-CP, hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng.

Phân loại rác như thế nào?

Chất thải phải phân loại theo 3 nhóm: chất thải hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủv tinh); Chất thải cone lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải).

Người Sài Gòn không phân loại rác sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng - 1

Người Sài Gòn không phân loại rác sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng - 2

Hướng dạn phân loại rác tại nguồn

TP khuyến khích các hộ dân chất thải hữu cơ đựng trong túi màu xanh, màu trắng. Chất thải cone lại đựng túi có màu sắc khác (trừ màu trắng, màu xanh). You can use a train, click train, click on the button để phân biệt.

Đối với nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (hay côn gọi là phê liệu): hộ gia đình, chủ nguồn thải có thểi có thể bán, cho các tổ chức, cá hhân thu mua phế liệu hoặc các tổ chức, Where are you doing that? Trường họp không bán hoặc cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thì chủ nguồn thải, hộ gia đình bottom chung với thùng chứa rác còn lại.

TP tổ chức thu gom chach ngày

TP sẽ tổ chức thu gom riêng các chất thải theo lịch sau: Thu gom chất thải hữu cơ vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật; các chất thải còn lại vào thứ 3, 5, 7 trong tuần.

Hộ gia đình, chủ nguồn thải, cá nhân tự trang bị túi, thùng để phân loại, chứa chất thải; ký hợp đồng chuyển giao chất thải sau phân loại; trả chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và trả chi phí dịch vụ tăng thêm nếu có.

Cũng theo quy định của UBND TP, người dân được quyền giám sát phản ánh với chính quyền địa phương khi phát hiện các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện không đúng theo khung thời gian và tần suất quy định .

Cón phía tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom được quyền từ chối chất thải của hộ gia đình, chủ nguồn thải khi thực hiện phân loại, chuyển giao chưa đúng theo quy định.

Giai đoạn 2018-2020: hộ gia đình, chủ nguồn thải được hị trợ nhãn dán để dán trên nắp, thân thùng, số lượng cấp phát 4 nhãn dán / lần / hộ gia đình, chủ nguồn thải; tần suất 2 lần / năm.

Sau năm 2020: hộ gia đình, chủ nguồn thải không được hị trợ nhãn dán nhận biết.

Đổ rác trộm, nguyên cán bộ phòng LĐTBXH huyện bị phạt 3 triệu đồng

Với hành vi gây mất vệ sinh nơi đường phố công cộng, cơ quan chức năng thị trấn Cẩm Xuyên đã xử phạt nguyên cán bộ …

[ad_2]
Source link