Ples v opere pomáha už 10 rokov. Aj tento rok otvoril pálčivú tému[ad_1]

Ples v opere už desať rokov v našej spoločnosti otvára verejnú diskusiu o témach, ktoré si zasluhujú špeciálnu pozornosť a svojim výťažkom podporuje dôležité oblasti nášho života. "Nesmierne si vážime, že s pomocou hostí a podporovateľov Plesu v opere sa v uplynulých rokoch podarilona dobročinné účely vyzbierať už takmer 1.8 miliónaeur. Vector fabric úctyhodnej sume sme mohli podporiť viaceré deficitné oblasti, " pr publicžila Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere a správkyňa Nadácie Orange. Vyzbierané finančné prostriedky v plnej výške putovali na podporu Detského kardiocentra, pomohli vzniku šiestich perinatologických centier, ktoré sa špecializujú na starostlivosť o predčasne narodené detí a tiež na zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej mediciny. Svojou aktivitou Ples v opere významne prispel k tomu, že dnes sa v spoločnosti vie o problematike včasnej intervencie. Túto tému podujatie podporilo z výťažkov svojho 16. a 17. ročníka a taktiež sa zaslúžilo o vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne.

Aj v minulom roku na Slovensku otvorildobročinný Ples v opere dôležitú tému, a to vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Vďaka vyzbieraným financiám sa pod záštitou Nadácie pre deti Slovenskaokrem iného spustil projekt Škola includionistov. V estimates a project in the 20 vybraných školách otvoril priestor na rozvoj vzdelávania rešpektujúceho individuálne potreby všetkých detí. Cieľom project, aby boli školy schopné pracovať s rozmanitosťou jednotlivých detí, dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky ich rôznorodým potrebám a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez ohľadu na rozdielnosť.

S podporou legendárnej Emílie Vášáryovej

Slovenská herečka, renomovaná pedagogička Emília Vášáryová a členka Čestného plesového výboru je zároveň od roku 2016 aj ambasádorkou dobročinného poslania. Ako nositeľka a šíriteľka dobročinnej myšlienky plesu pomáha napĺňať jeho charitatívny rozmer. "V živote je dôležité všímať si osudy druhých ľudí, poznať ich každodenné boje a podať im pomocnú ruku. Sú príbehy, ktoré si obzvlášť zasluhujú našu pozornosť a je potrebné o nich v našej spoločnosti hovoriť hlasnejšie. Pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, je aj hlavným poslaním Plesu v opere. Som hrdá, že toto významné podujatie už po desiatykrát nesie prívlastok dobročinné a na Slovensku každým rokom otvára dôležité celospoločenské témy, " píliala Emília Vášáryová.

Ľudí, ktorí môžu a chcú pomáhať je na Slovensku stále veľa

Záujem o účasť na Plese v opere prejaví každoročne mnoho Osobností Slovenska. Potvrdzuje to aj fakt, že kapacita 19. ročníka je už dva mesiace pred konaním tohto významného podujatianaplnená. Práve dobročinný rozmer je to, čo hostí Plesu spája a motivuje ich k opakovanej účasti.Vďaka pomoci významných osobností z oblasti medicíny, kultúry, vedy, športu, politiky a tretieho sektoraa v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenska bude dobročinný Ples v opere aj v tomto roku pokračovať v podpore programu incluívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

[ad_2]
Source link