Poslanci umaknili letni informativni izračun za pravice iz javnih sredstev[ad_1]

DZ je z 41 glasovi za in 32 proti sprejel novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se umika masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev, ki bi se moral začeti uporabljati 1. septembra 2019.

Vlada je predlagala umik masovnega avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, malice in kosila, ker ni mogoče zagotoviti njegove nemotene uvedbe. Tako se bo ohranil dosedanji sistem mesečnega preverjanja pogojev za te pravice.

Predlog za povrnitev denarja iz davčnih oaz končal pot

Poslanci so danes soglasno s 66 glasovi potrdili sklep matičnega odbora, da predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, ki so ga pripravili v državnem svetu, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Namen predloga so načeloma podprli, so mu pa med drugim očitali, da ni strokoven in ni skladen z ustavo.

Državni svet je želel s predlogom zakona del denarja, ki je odtekel v davčne oaze, vrniti v Slovenijo. Tako bi bi bilo po predlogu treba za nakazila med 25. junijem 1991 in uveljavitvijo zakona plačati 20 odstotkov denarja, ki je bil nakazan v davčno oazo, za nakazila po uveljavitvi zakona pa 22 odstotkov. Če zavezanci ne bi sami plačati zahtevanih zneskov, bi kazen znašala plačilo 80 odstotkov sredstev, ki so bil nakazana.

Poslanske skupine so predlogu med drugim očitale neustavnost zaradi retroaktivnosti, nestrokovnost ter pomanjkanje definicije davčne oaze in neselektivnost, saj bi bile obremenjene vse transakcije ne glede na njihovo naravo.

DZ sprejel novi zakon o trgu finančnih instrumentov

DZ je danes sprejel tudi novi zakon o trgu finančnih instrumentov, ki prenaša določbe področnih evropskih direktiv, novosti pa naj bi povečale preglednost finančnega trga in varnost vlagateljev. Sprejel je tudi povezani noveli zakonov o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov.

Novo zakon o trgu finančnih instrumentov, ki ga je DZ sprejel soglasno s 40 glasovi, bo v slovenski pravni red med drugim prenesel direktivo o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2), podrobneje bodo urejene pravice vlagateljev ter obveznosti investicijskih podjetij. Zakon bo s posebnim sistemom zagotavljal popolno in nadzorovano poplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev v primeru stečaja borznoposredniške družbe.

[ad_2]
Source link