Posledný rok škôlky má byť o dva roky povinný. Kvôli rómskym deťom[ad_1]

Od septembra 2020 by sa Slovensku mohlo zaviesť povinné vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy. Do škôlky by tak museli všetky deti od päť rokov.

Deti nad päť rokov zrejme budú musieť do škôlky.

Photo: Shutterstock.com

S návrhom na zavedenie takzvaného predprimárneho vzdelávania rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky s platnosťou od 1. septembra 2020 súhlasila vláda, musí ešte prejsť parlamentom.

"Som rada, že vláda Slovenskej republiky dynamicky a promptne reagovala na návrhy a opatrenia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová. "Od septembra 2020 budeme môcť poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre všetky deti od päť rokov. Týmto krokom dosiahneme zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia a predpokladáme tiež zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach, "uviedla ministerka školstva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví legislatívu, ktorá zmenu umožní. Predchádzať take budú rokovania so zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl, pretože realizácia tohto kroku bude mať vplyv na ich rozpočet. Do uvedeného termínu budú mať podľa ministerstva školstva zriaďovatelia materských škôl ešte priestor na zabezpečenie potrebného počtu miest pre päťročné deti. Využiť na to môžu napríklad aj finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sú určené na tento účel.

"Povinná predškolská príprava sa mi zdá zbytočná. A v rozpore s možnosťou domáceho vzdelávania v školách. Keï nechcem svoje dieťa dať do inštitúcie ako škola, tak mi chcú prikázať, že do škôlky musí? Zdá sa mi to ako návrat k niekdajšej kolektivizácii za každú cenu. It's too much to stop, Quôli ktorým sa opatrenie má zaviesť, tam aj tak nikto neprinúti chodí, "myslí si Zuzana, mamička, ktorá svoje deti vzdeláva doma a nenavštevujú ani škôlku.

Povinný posledný ročník škôlky už platí v susednom Česku. Cieľ bol rovnaký ako v prípade slovenského návrhu, dostať do predškolských zariadení deti z rómskych komunít, ktoré sa tak lepšie pripravia na vstup do školy. České materské školy v sociálne ohrozených regionoch sa však sťažujú, že rómske deti sa nedostavujú k povinnému zápisu a ani neskôr sa im nedarí zohnať ich rodičov. V konečnom dôsledku sa tak veľa rómskych detí na vzdelávaní aj naďalej nezúčastňuje.

Súhlasíte s týmto návrhom?

[ad_2]
Source link