Purple flowerflowers grow on Da Lat Street[ad_1]

<img data-reference-id = "26322466" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEAAEACTOR ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/1 -1552385029_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Phượng tym thường nở vào 3, 4 hngng năm, mang đến vẻ đẹp dịu daung đặc trưng của Đà Lạt. Ế có ị m m a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.

"/>

<img data-reference-id = "26322466" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/1-1552385029_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Phượng tym thường nở vào 3, 4 hngng năm, mang đến vẻ đẹp dịu daung đặc trưng của Đà Lạt. Ế có ị m m a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.

"/>

Normally, the purple sister is warm in March and April each year, including the soft beauty of Dalat. If you have the chance to come here once in purple, you will love this flower.

<img data-reference-id = "26322467" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEAAEACTOR ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/2 -1552385030_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Phượng I went to the house of Nam Mỹ. Tững yu tđượi tĐi Đà Lạt do cnga cố kỹ sư Lương Văn Sû. Làộ đượ ti êno ho h ti ệ ti h ti ho ho h ti há ,á, p á á p á á á á á

"/>

<img data-reference-id = "26322467" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/2-1552385030_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Phượng I went to the house of Nam Mỹ. Tững yu tđượi tĐi Đà Lạt do cnga cố kỹ sư Lương Văn Sû. Làộ đượ ti êno ho h ti ệ ti h ti ho ho h ti há ,á, p á á p á á á á á

"/>

There are native purple leaves for South America. The first trees were planted in Da Lat by the late engineer Luong Van Sau. He is one of Vietnam's first farming engineers who have undergone formal training for making flowers, graduated from an agricultural school in France.

<img data-reference-id = "26322468" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEAAEACTOR ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/3 -1552385031_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Năm 1962, áung SÃgng hạt giống phượng từ Pháp về Đà Lạt, ươm, trồng thử gciệm và chiết càh loài céy này. Sau đó, cây được chak thà khoa học khác tân giống thành công và trồng a train a chec tuh in the lion of Lạt.

"/>

<img data-reference-id = "26322468" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/3-1552385031_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Năm 1962, áung SÃgng hạt giống phượng từ Pháp về Đà Lạt, ươm, trồng thử gciệm và chiết càh loài céy này. Sau đó, cây được chak thà khoa học khác tân giống thành công và trồng a train a chec tuh in the lion of Lạt.

"/>

In 1962, Mr Sau sent a purky purple seed from France to Da Lat, who sent and tested this species. Later, more scientists were put to the plants successfully and sent the streets of Da Lat.

<img data-reference-id = "26322469" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEAAEACTOR ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/4 -1552385031_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

There was a feast of fire on the side, a thorm, a 10-15 m, five hundred and five pence, a day at the end of the day. Khi nở, hoa chnhi ống, two hundred and fifty-four cm, silent tongue of muscles, kanm mài và khẽ nhẹ rơi trong gió.

"/>

<img data-reference-id = "26322469" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/4-1552385031_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

There was a feast of fire on the side, a thorm, a 10-15 m, five hundred and five pence, a day at the end of the day. Khi nở, hoa chnhi ống, two hundred and fifty-four cm, silent tongue of muscles, kanm mài và khẽ nhẹ rơi trong gió.

"/>

There are large, rough wood stacks, 10-15 m in the phoenix purple tree, a 5-7 m wide canopy, the shape of a form similar to phoenix from Vietnam. When the flowers grow, flower flowers, 4-5 cm long, grow in worms, soft wings and fall gently in the wind.

<img data-reference-id = "26322470" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEACTOR = =" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/6 -1552385032_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Tững con đường phượng tyêng của Đà Lạt, ể) đườn đường Trần Phú (ảnh), Hai Bai Trưng hay Nguyễn Thị Minh Khai.

"/>

<img data-reference-id = "26322470" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/6-1552385032_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Tững con đường phượng tyêng của Đà Lạt, ể) đườn đường Trần Phú (ảnh), Hai Bai Trưng hay Nguyễn Thị Minh Khai.

"/>

Phoenix purple roads have been specialists in Da Lat, including Tran Phu (photo), Hai Ba Trung or Nguyen Thi Minh Khai.

<img data-reference-id = "26322471" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEACAAEAO ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/7 -1552385033_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Ại duiểm du lịch tư chạ Đà Lạt (ảnh), Thiền viện Turk hay Thung lũng Tình yuu cũng được tô ủiểm bởi vẻđẹ phượng phượng maa maa tra hoa.

"/>

<img data-reference-id = "26322471" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/7-1552385033_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Ại duiểm du lịch tư chạ Đà Lạt (ảnh), Thiền viện Turk hay Thung lũng Tình yuu cũng được tô ủiểm bởi vẻđẹ phượng phượng maa maa tra hoa.

"/>

Its attractions include the Da Lat Market (photo), The Monastery of Truc Lam or the Glen Valley, also decorated with the magnificent beauty of the phoenix purple tree in the flowering season.

<img data-reference-id = "26322472" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEAAEACTOR ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/8 -1552385034_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Phượng temp khoe sắc tại khu vực bờ hồ Xuân Hương. Người dân Đà Lạt as bi cp vyi khí hậu và thổ nhưỡng hoa đẹp.

"/>

<img data-reference-id = "26322472" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/8-1552385034_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Phượng temp khoe sắc tại khu vực bờ hồ Xuân Hương. Người dân Đà Lạt as bi cp vyi khí hậu và thổ nhưỡng hoa đẹp.

"/>

Phoenix purple comes ashore at the edge of the coast of Xuan Huong Lake. Latvian people said that the trees are growing well and are flowering beautiful flowers as they are adapted to climate and soil.

<img data-reference-id = "26322473" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEAACTOR ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/10 -1552385035_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Đường Trán Phú rợp sắc tủa loài hoa đã xuất hiện ở vùng đất cao nguyên 60 năm. Đà Lạt mùa này không chỉ tuk du khách cảc t. T. Tổ ổy yy ổ. Ổ. Ổ

“Tôi dường như mê mẩn trước vẻ đẹp của phượng temp. Hoa hoư bungng honh trong gao, đẹp mơ hanng trong sqi thi, hững hờng trớa và thùy mị h ,ng hoàng hone ”, nữếả ả Kh ka Khánh Phan (đến từ Tm HCM) chia sẻ.

"/>

<img data-reference-id = "26322473" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/10-1552385035_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Đường Trán Phú rợp sắc tủa loài hoa đã xuất hiện ở vùng đất cao nguyên 60 năm. Đà Lạt mùa này không chỉ tuk du khách cảc t. T. Tổ ổy yy ổ. Ổ. Ổ

“Tôi dường như mê mẩn trước vẻ đẹp của phượng temp. Hoa hoư bungng honh trong gao, đẹp mơ hanng trong sqi thi, hững hờng trớa và thùy mị h ,ng hoàng hone ”, nữếả ả Kh ka Khánh Phan (đến từ Tm HCM) chia sẻ.

"/>

Phu Phu Street, which is full of purple flowers, has appeared on an album for nearly 60 years. Not only is Lat Lat this season attracting visitors but also talented artists.

“I feel very beautiful with the beauty of the phoenix purpaidh. Every flower like the wind let a beautiful dream early in the morning, midday and a rest at the sunset, ”said the artist photographer Khanh Phan (from Ho Chi Minh City).

<img data-reference-id = "26322474" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAAAEAAEAAO ==" data-original = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/11 -1552385036_680x0.jpg "alt =" purple flowerflowers grow on Good Street "data-component-caption ="

Hoa không chỉ khoe sắc train thững con đường, cheo phố ạà Lạt ònạ c n n, ngng ngng,, ân,, ,ong .ân ườ ấ ấ ấấ âm m. M..

"/>

<img data-reference-id = "26322474" src = "https://i-dulich.vnecdn.net/2019/03/12/11-1552385036_680x0.jpg" alt = "Flowers of purple flowers grow on "Data-component-caption ="

Hoa không chỉ khoe sắc train thững con đường, cheo phố ạà Lạt ònạ c n n, ngng ngng,, ân,, ,ong .ân ườ ấ ấ ấấ âm m. M..

"/>

Not only are the flowers on the streets, the corner of Da Lat but also poetry in the vicinity, in the school garden of Don Duong's town, Don Duong District, the Dong Dong district.

Huynh Phuong
Photo: Khanh Phan, Hugo Tran Quang Anh

[ad_2]
Source link