Sestry Fialkové to nevzdávajú: Advokáti opätovne žiadajú biatlonový zväz ukončiť nezákonný postup[ad_1]

Ivona to Paulína Fialkové
Ivona to Paulína Fialkové

BRATISLAVA – Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. opätovne žiada Slovenský zväz biatlonu, aby ukončil nezákonný postup proti sestrám Paulíne a Ivone Fialkovým a umožnil im reprezentovať Slovenskú republiku.

Stalo in Tak po mound, who advokáti dostali správu Hlavného kontrolóra športu, vypracovanú the základe oznámenia advokátskej kancelárie DNA zo 19. novembra 2018. Hlavný kontrolór športu in podľa advokátskej kancelárie plne stotožnil and jej závermi, ktoré jednoznačne poukazovali the nezákonný postup Slovenského zväzu biatlonu.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. v tejto súvislosti v stredu poskytla stanovisko, ktoré TASR zverejňuje v plnom znení a bez redakčných úprav:

"Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal sq. Ako právny zástupca sestier Fialkových, obdržala správu Hlavného kontrolóra športu vypracovanú na základe oznámenia advokátskej kancelárie zo dňa 19.11.2018.

V prvom rade oceňujeme promptnosť vypracovania stanoviska to súčasne oznamujeme, že Hlavný kontrolór športu in plne stotožnil here závermi advokátskej kancelárie, ktoré jednoznačne poukazovali the nezákonný postup Slovenského zväzu biatlonu (ďalej their "SZB") pri uzatváraní Zmluvy from štátnej športovej reprezentácii Voci sestrám Fialkovým. Hlavný kontrolór odporučil Slovenskému zväzu biatlonu bezodkladne vykonať nasledovné opatrenia:

1. v súlade s § 29 ods. 3 zákona č.440 / 2015 Z. z. o športe prijať internú smernicu Slovenského zväzu biatlonu, ktorej predmetom budú práva a povinnosti športového representing,

2. zosúladiť so Zákonom o športe uzatvorenie zmluvných vzťahov upravujúcich vykonávanie športovej činnosti podľa Zákona o športe,

3. Discipline the knowledge and understanding of the SZB zosúladiť s internými predpismi SZB, Zákonom o športe a Ústavou Slovenskej republiky.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. opätovne žiada Slovenský zväz biatlonu, aby ukončil nezákonný postup proti sestrám Fialkovým, ktorý trvá už niekoľko mesiacov, vydal štatút reprezentanta SR, ktorý sestry Fialkové podpíšu a umožnil sestrám Fialkovým reprezentovať Slovenskú republiku. Súčasne opätovne deklarujeme, že sestry Fialkové budú plne dodržiavať zákonný rámec pri používaní a zhodnocovaní ich osobnostných práv Slovenským zväzom biatlonu podľa príslušných ustanovení Zákona o športe, "uvádza sa v stanovisku advokátskej kancelárie.


Tagy: Paulína Fialková Ivona Fialková

Zdroj:
TASR
Photo:
SITA / Diana Černáková / Jakub Julény

[ad_2]
Source link