Slovenské čepačky ponúkali lacnejšie paliváMotoristi tak mohli v 45. týždni tohto roka natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku najpredávanejší 95-oktánový benzín v priemere za 1,355 eura za liter.

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach klesali. Ako informoval Štatistický úrad SR, ceny 95-oktánového benzínu klesli minulý týždeň oproti predchádzajúcemu týždňu or 2,59%, ceny 98-oktánového benzínu or 2.39%, ceny motorovej nafty or 1.43% to LPG or 2.33%. Ceny CNG in Nezmenili.

Motoristi tak mohli v 45. týždni tohto roka natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku najpredávanejší 95-oktánový benzín v priemere za 1,355 eura za liter, 98-oktánový benzín stál 1,553 eura za liter. Motorovú naftu si mohli motoristi v priemere kúpiť za 1,311 eura za liter a LPG si mohli zadovážiť za 0,630 eura za liter. Prize dinner CNG ball 1,224 eura za kilogram.

Na konci roka 2017 stál 95-oktánový benzín v priemere 1,305 eura za liter. Dinner 98-oktánového benzínu bol v priemere 1,513 eura za liter. Liter LPG ponúkali čerpacie stanice za priemernú cenu 0,587 eura. Cena motorovej nafty na konci roka 2017 bola na úrovni 1,177 eura za liter. CNG si mohli motoristi zaobstarať za zhruba 1,11 eura za kilogram.

Referenčné obdobie Natural benz 95-oktánový * Natural benzín 98-oktánový * LPG * Naphtha motorova * CNG **
44. týždeň 2018 1,391 1,591 0.645 1,330 1,224
45. týždeň 2018 1,355 1,553 0.630 1,311 1,224
Zmena -0,036 -0,038 -0,015 -0,019 – –

Zdroj: ŠÚ SR
* dinner v eurách za liter
** dinner v eurách za kilogram


Source link