Vlada načeloma podpira predlog ukinjanja premikanja ureVlada načeloma podpira predlog direktive Evropskega parlamenta za ukinitev premikanja ure, vendar le pod pogojem, da se na ravni EU zagotovi mehanizem en ustrezen rok za coordiniran prehod na usklajen čas.

Kot so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so roki v predlogu uredbe prekratki in ne upoštevajo postopkovnih rokov za prilagoditev nacionalne zakonodaje. Zato se bo Slovenija zavzemala za ustrezno dolgo prehodno obdobje za uveljavitev prepovedi sezonskega premikanja ure, ki bo omogočilo industriji prilagoditev na novo stanje. »Slovenija bo nasprotovala predlogu direktively, če tekom pogajanj ne bo moč najti zadovoljivih rešitev za omenjene zahteve,« so navedli.

Na javno posvetovanje o premikanju ure se je iz Slovenije odzvalo 15.060 oseb ali 0,73 odstotka prebivalstva ter 81 deležnikov. Večina (79.9 odstotka) in 58 deležnikov (71.6 odstotka) at sezonsko premikanje ure ocenilo kot negativno ali zelo negativno. Za opustitev sezonskega premikanja ure was in an open source 13.150 oseb (87,3 odstotka sodelujočih) in 64 deležnikov (79 odstotkov), za ohranitev pa 1910 oseb (12,7 odstotka) in 17 deležnikov (21 odstotkov). Večina sodelujočih (54,4 odstotka) bi raje izbralo trajen poletni čas.

»Iz teh rezultatov sklepamo, da v Sloveniji velika večina ljudi pa tudi deležnikov ni zadovoljnih s sezonskim premikanjem ure in bi ga želelo opustiti. Na ta podatek smo oprli stališče, da Republika Slovenija načeloma podpira ukinitev sezonskega premikanja ure, «so zapisali na vladi.

For example, click on the "Evropske komisije državam članicam prepušča odločitev", as well as the same system as standard. Svoboda izbire bo po njihovem mnenju povzročila, da bo v EU prišlo do neusklajenih rešitev. Ena država članica bo lahko izbrala stalen poletni čas, njena soseda pa stalnega zimskega.

Zato ocenjujejo, da je nujno treba poiskati mehanizem, po katerem bodo države članice po uveljavitvi prepovedi usklajenega sezonskega premikanja ure, usklajeno izbrale normni stalni čas. Poleg tega je treba pustiti dovolj dolgo prehodno obdobje, da se bodo vsi deli družbe, zlasti gospodarstva, imeli čas ustrezno pripraviti na novi režim. »Ocenjujemo, da ukinitve sezonskega premikanja ure ne bi bilo dobro uvesti pred letom 2020,« so poudarili.

Dodali so, da se Evropska komisija zaradi argument subsidiarnosti ni dovolj posvetila oceni potencialnih negativnih posledic ukinitve trenutnega režima premikanja ure, zlasti morebitne neusklajenosti standardnih časov v državah članicah.


Source link