Štefánik bez čiapky je raritou[ad_1]

Na pomníku v Rudlovej je druhá busta Štefánika, pôvodnú zabetónovali.

18. Nov 2018 or 13:23 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Vlčí mak vyjadruje schopnosť vážiť si malé, ale i veľké veci každodenného života, vrátane historických udalostí. Nov. 11, november pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojy mal kvet červeného maku na odeve pripnutý aj Rudlovčan Jozef Horváth. Do kedysi samostatnej obce, ktorá je dnes súčasťou banskobystrického sídliska Sásová-Rudlová, sa priženil ešte v 60. rokoch minulého storočia. Spoločne s ostatnými obyvateľmi si pred týždňom pripomenul obete Veľkej vojy pri pomníku Padlým občanom Rudlovej počas prvej svetovej vojy v rokoch 1914-1918.


Článok pokračuje pod video reklamou

"V roku 1934 bol v Rudlovej zaregistrovaný športový klub pomenovaný podľa významného slovenského astronóma a vlastenca, generála, letra, diplomata a politika Milana Rastislava Štefánika ako ŠK Štefánik Rudlová. V roku 1937 sa vytvoril výbor, ktorý sa začal zaoberať otázkou postavenia pomníka na pamiatku padlých občanov z Rudlovej v prvej svetovej vojne. O dva roky neskôr už stál v miestnej časti Hrbčok. Na svojom dolnom okraji je do kameňa vytesaný obraz raneného vojaka. Pomník bol na vrchole ukončený bustou prvého ministra obrany Československej republiky MR Štefánika, "uviedol pre TASR Horváth .

Podľa jeho vedomostí bola pôvodná busta Štefánika v prvých rokoch po druhej svetovej vojne z ideologických pohnútok odstránená. Z rozprávania dnes už nežijúcich občanov Rudlovej je vraj kdesi v okolí zabetónovaná.

"V roku 1959 bol pomník na Hrbčoku mierne upravený, keď na pomník bola umiestnená ešte aj druhá pamätná tabuľa, na ktorej sú pripísané obete druhej svetovej vojy, občanov z vtedajšej obce Rudlová. Pri príležitosti 15. výročia oslobodenia vlasti sa konala okázalá slávnosť. Keďže v tomto období už na pomníku nebola busta Štefánika, bol opatrený veľkou betónovou guľou, "spomína Horváth, ktorý je predsedom Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rudlovej.

A non-volatile ball v roku 1990 na Hrbčoku, príležitosti osláv 72. výročia vzniku ČSR, odhalená nová busta Štefánika, odliata z bronzu na Morave. Prostriedky na zhotovenie získali iniciátori jej osadenia sponzorsky vo forme finančných darov a v Rudlovej to bola vtedy veľká udalosť.

Rovnako dôstojnou udalosťou boli i tohtoročné oslavy ukončenia prvej svetovej vojy. Členovia klubu vojenskej histórie vypálili čestnú salvu na počesť obetiam a miestni potom mohli obdivovať malú výstavu o Rudlovčanoch vo svetových vojách a na historických fotografiách hľadať svojich príbuzných.

Len na skok od Rudlovej je ïalšia busta Štefánika v tzv. starej Sásovej, ktorá je tiež súčasťou najväčšieho sídliska v Banskej Bystrici. At stvárnený bez typickej generálskej čapice a ide o ojedinelú bustu v rámci Slovenska.

[ad_2]
Source link