Świadek przed komisją ds. VAT: w Ministerstwie Finansów dyskutowano o problemach, nie o skali – Wiadomości[ad_1]

W czasie nadzorowania departamentów podatkowych nie znałem skali nadużyć – zapewnił w czwartek przed komisją śledczą ds. VAT b. wiceminister finansów w latach 2006-2014 Jacek Dominik. Według niego nigdzie nie ma wiarygodnego dokumentu, określającego wielkość luki podatkowej.

Jak powiedział Jacek Dominik funkcęę wiceministra finansów objął we wrześniu 2006 r. i pełnił ją do końca czerwca 2014 r. W tym czasie nadzorował przez kilka miesięcy w 2006 r. departamento UE i zagraniczny, od listopada 2006 r. your lipca 2008 r. nadzorował departament polityki podatkowej, w 2008 r. Przez około dwa miesiące był też szefem Służby Celnej. Potem przejął departament UE i zagraniczny, a następie także poręczeń i gwarancji.

Szef komisji Marcin Horała i jego zastępca Kazimierz Smoliński (obaj PiS) pytali świadka głównie o kwestie mechanizmu odwróconego VAT, który na niektóre towary został w części krajów UE wprowadzony znacznie wcześniej niż w Polsce.

Jacek Dominik: mieliśmy wątpliwości ws. odwróconego VAT

Były wiceminister wyjaśnił, że instytucja odwrotnego obciążenia była wprowadzana na wniosek państw członkowskich przy oporze Komisji Europejskiej. Group kilku państw zasygnalizowała, że ​​mają problemy z VAT i jako ich rozwiązanie wskazały odwrotne obciążenie. – Komisja Europejska była niechętna uważając, że to będzie wyłom w systemie nie do końca rozwiązujący, ale przesuwający problem do innych państw – wskazał b. wiceminister.

Według niego także w naszym resorcie finansów była świadomość, wwrowadzenie odwróconego VAT w niektórych krajach UE może powodować "mechanizm balonika", czyli pojawienie się problemów podatkowych w innych krajach Unii. – My też mieliśmy wątpliwości, czy takie rozwiązanie jest w pełni skuteczne – mówił Dominik.

Zastrzegł, że gdy odwrócony VAT zaczęto w niektórych krajach wprowadzać, on już nie odpowiadał w MF za podatki. Dodał, w w 2007 r., Gdy nadzorował kwestie podatkowe, jeszcze nie było świadomości o nadużyciach podatkowych, a na forum UE nie było akceptacji dla derogacji w przepisach unijnych w sprawie odwróconego VAT. Dopiero w 2010 r., Już gdy wiedza była inna, zaczęto wprowadzać to rozwiązanie.

Jacek Dominik mówił, że jednocześnie kraje – w tym Polska – naciskały na KE, by wprowadzić rozwiązania systemowe na poziomie całej UE, które zmierzałyby do uszczelnienia VAT. Tym bardziej, whether or not the system unijnego VAT miał być przejściowym, wprowadzonym na trzy lata.

Poseł Marcin Horała pytał, dlaczego Polska nie blokowała zgody Komisji na zastosowanie wyjątku i wprowadzenie odwrotnego obciążenia przez wybrane kraje; Wielka Brytania uzyskała przedłużenie zgody dotyczącej elektroniki, zgodę w 2010 r. dostały Niemcy, Austria, Włochy – bez sprzeciwu Polski.

– Mamy pewną dynamikę. Inaczej wyglądała dyskusja the poziomie państw członkowskich Dwa lata wcześniej, czyli w 2008 r., Kiedy były to nowe instrumenty wprowadzane przez państwa członkowskie she bardzo wiele państw wykazywało dużą wstrzemięźliwość, jeśli chodzi from poparcie tych rozwiązań licząc the to, że Ke w tym czasie wypracuje jakieś rozwiązania systemowe. Inaczej ta dyskusja przebiegała po kilku latach, kiedy okaywało się że proponowane przez KE rozwiązania nie do końca wychodzą naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich – mówił Jacek Dominik.

Dodał, że skala nadużyć wzrastała, państwa obserwując jaki jest efekt wprowadzanych rozwiązań podejmowały ryzyko zastosowania podobnych. – Polska nie blokowała ponieważ to był okres, kiedy i my zaczynaliśmy się przyglądać, czy takie rozwiązanie w Polsce nie miałoby racji bytu, czy mogłoby być skuteczne – powiedział.

Wiceszef komisji pytał, co świadek zrobił, aby te rozwiązania w tym okresie wprowadzić. Dominik wyjaśniał, że odpowiadał wtedy w MF za sprawy międzynarodowe, a nie krajowe. Pytany, jaka była jego rola w kierownictwie, powiedział: "Jeżeli pojawiały się kwestię rozwiązań będących odstępstwem od prawa wspólnotowego, to sygnalizowałem to ministrowi finansów".

Odniósł się też do pytania o zniesienie tzw. 30-proc. sankcji VAT, co było postulowane przez sejmową komisję "Przyjazne państwo", kierowaną w Sejmie VI kadencji przez Janusza Palikota. Jacek Dominik przyznał, że MF było zdania, żeby tej sankcji nie znosić, natomiast nie była to kwestia, którą on zgłaszał jako element niezgodny z prawem wspólnotowym.

"Nie znałem skali nadużyć"

B. wiceminister zapewnił, że w czasie, gdy nadzorował departament polityki podatkowej w MF nie znał skali nadużyć w polskim systemie podatkowym. – O tym, mamy coraz większy problem + karuzel VAT-owskich + dowiedziałem się wiele lat później, około 2012-2013 roku – mówił.

Według niego nigdzie nie ma wiarygodnego dokumentu, określającego wielkość luki podatkowej. – Nie dysponuję materiałami analitycznymi, na podstawie których można określić, jakiej skali jest ta luka i z czego wynika – stwierdził. Jak dodał, ma wrażenie, że "wrzucamy do jednego worka dwie rzeczy: to co można było teoretycznie uzyskać z podatku VAT, a nie zostało uzyskane z jakiegoś powodu, np. Poprzez niższą ściągalność, oraz to co np. Straciliśmy ze względu na celowe przestępstwa podatkowe ".

Jacek Dominik oświadczył, że nigdy nie słyszał też o żadnych zakazach kontrolowania cystern z paliwem, kierowanych jakoby do służby celnej. – Nigdy nie spotkałem się, nie widziałem, nie słyszałem, żeby ktokolwiek wysłał pismo, żeby nie kontrolować cystern – poinformował.

Zapewnił, że "temat walki z nadużyciami był tematem stałym". Mówiąc o powstających w MF projektach podatkowych podkreślał, że zawsze był dylemat i dyskusja o tym, jaki jest np. optymalny zakres sprawozdawczości podatkowej. Ocenił, że często bardziej restrykcyjne rozwiązania, proponowane przez resort zostawały na dalszych etapach prac legislacyjnych znacznie łagodzone. – Minister finansów często przegrywał w parlamencie ze stanowiskiem, żeby nie komplikować życia podmiotom gospodarczym – mówił.

Były wiceminister pytany o znaczną różnicę prognoz i rzeczywistych wpływów z VAT w latach 2008-2009 mówił, że był to czas kryzysu, w którym różne dane zaczęły ulegać zmianom. Jak podkreślał, w tym czasie trwały na poziomie ministrów państw UE "nerwowe rozmowy" m.in. na temat, jaka jest skala kryzysu i czy "nie wywali się cały sektor bankowy". – Praktycznie nikt nie zastanawiał się, czy jest i w jakiej skali jakaś luka VAT, tylko czy mamy wystarczające środki, by utrzymać funkcjonowanie banków i czy uda się zatrzymać kryzys żeby (…) nie rozwaliła się cała gospodarka unijna – mówił Jacek Dominik.

"Skutecznośc nie polega na natarczywości"

Małgorzata Janowska (PiS) oceniła, is stanowisko ministra, czy wiceministra finansów to służba dla państwa polskiego. Zauważyła, is z wcześniejszych wypowiedzi Jacka Dominika wynikało, at the spotkaniach whererownictwa MF informował on o metodach uszczelniania VAT stosowanych w innych krajach UE.

– I teraz moje pytanie, czy (…) faktycznie pan dbał o to, był wręcz upierdliwy, żeby faktycznie coś zadziało się w tym temacie, żeby faktycznie ktoś zajął się tym tematem? Czy raczej pan przekazał i uważał pan, że pan już wszystko zrobił i to wystarczy? – pytała.

– Nie bardzo rozumiem takiego określenia "być upierdliwym" – odpowiedział Jacek Dominik. – Niezwykle natarczywym … – doprecyzował Marcin Horała. – Wydaje mi się, że skuteczność nie polega na natarczywości. Powtarzanie cały czas, zabieranie głosu w jednej i tej samej sprawie wcale nie oznacza, że ​​się przyspieszy – ocenił świadek.

Posłanka pytała dlaczego w Polsce tak późno wprowadzono odwrotne obciążenie w VAT. – Pierwsze informacje na temat "reverse charge" (odwrotne obciążenie w VAT) wcale się nie spotkały z przychylnością podmiotów gospodarczych, wręcz przeciwnie (…). Jeżeli minister finansów ma taki pomysł, ale jest silna krytyka z drugiej strony, że to rozwiązanie jest niedobre (…), to nie jest tak łatwo przekonać nawet radę ministrów – tłumaczył.

Małgorzata Janowska pytała także, czy minister finansów Jacek Rostowski zakazał swoim wiceministrom rozmowy z mediami i tylko on miał do tego prawo. – Ja nie traktuję tego, jako zakaz (…). Poprzednio, gdy była pani wicepremier Gilowska, mieliśmy zasadę, że wszystkie nasze wystąpienia medialnie są z nią uzgadniane. Szefem resortu finansów jest minister finansów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy minister finansów jest zaskakiwany wystąpieniami swoich zastępców, o których nic nie wie (…) – powiedział Jacek Dominik.

Jacek Dominik: w KE jest wielu ekspertów od podatków, a mało od administracji podatkowej

Odpowiadając na pytania Genowefy Tokarskiej z PSL-UED b. wiceminister mówił, że w latach 90-tych eksperci podatkowi, oceniając uchwalony w 1993 r. unijny system VAT zapowiadali, że będzie z tym problem, bowiem przepisy te zachęcają do "karuzeli" – towary przepływają swobodnie, tymczasem administracja nie jest odpowiednio sprawna, brakuje też odpowiedniego przepływu informacji podatkowych.

Jacek Dominik wskazał, że były naciski, aby to zmienić. – Wiem, że to wygląda dziwnie, że tyle lat ktoś rozmawia o rzeczach oczywistych, ale nie dla wszystkich państw członkowskich ten problem jest w takiej samej skali. To też zależy od pewnych naleciałości historycznych, pewnych przyzwyczajeń, pewnego podejścia społecznego do przestrzegania prawa – powiedział.

Genowefa Tokarska ubolewała, że ​​nie jesteśmy w stanie przyspieszyć legislacji unijnej, oszuści są szybsi od działań Komisji Europejskiej. – Problem z Komisją Europejską jest taki, że tam siedzi bardzo wielu ekspertów podatkowych, ale bardzo mało ekspertów administracji podatkowej. Co innego wymyśleć przepis prawa materialnego podatkowy, a co innego ocenić okiem eksperta, czy jest on "implementowalny", tzn. czy wprowadzając go jesteśmy w stanie zapewnić ściąganie tego podatku – powiedział b. wiceminister. Według niego wiele razy było tak, że na papierze regulacje "wyglądały super", ale koszt realizacji przewyższał koszty dodatkowych dochodów.

Pytany przez Kazimierz Smolińskiego, czy zna Renatę Hayder, doradcę ministra Rostowskiego, świadek przyznał, że spotkał ją kilka razy w MF, ale nie pamięta, by brała udział w posiedzeniach kierownictwa. Dodał, że nigdy nie spotkał się z sytuacją, by doradca sugerował z prywatnego maila określone rozwiązania prawne, jako popierane przez resort finansów, ani z sytuacją, że osoba z zewnątrz podawałaby się podczas oficjalnych spotkań za przedstawiciela ministra finansów.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu VAT.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

msze

[ad_2]
Source link