Trnavská župa podala žalobu na zariadenie Čistý deň[ad_1]

Žaloba sa týka sporu o využívanie pozemkov.

Trnavský kraj podal žalobu na zariadenie Čistý deň. Dôvodom je fakt, že budovu a pozemky, ktoré Čistý deň užíval na základe zmluvy o výpožičke, zariadenie odmieta župe vrátiť.

TASR or tom informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie Úradu TTSK s tým, že z tohto dôvodu poslal zariadeniu výzvu na vypratanie nehnuteľností. TTSK sa domáha vypratania nehnuteľností súdnou cestou.

"Zariadenie Čistý deň užíva náš majetok bez akéhokoľvek právneho titulu a týmto obmedzuje aj naše právo vlastniť majetok, ktoré je garantované ústavou. Spomínanú budovu chceme používať na poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov kraja. Našim zámerom bolo dohodnúť sa so zariadením a chceli sme sa vyhnúť tejto žalobe. Keďže zariadenie na túto našu snahu nereagovalo, sme nútení záujmy župy chrániť súdnou cestou, "vysvetlil riaditeľ kancelárie predsedu samosprávneho kraja Peter Markovič.

Kraj si ešte začiatkom novembra prevzal od organizácie Čistý deň inú budovu a pozemky, ktoré organizácia užívala na základe nájomnej zmluvy.

[ad_2]
Source link