Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa th thеѕу mãn đam mê[ad_1]

Đá bóng dưới lòng đường không phải không có ở Việt Nam, nhưng ngày càng ít thấy. Các "cầu thủ" nghiệp dư ở Việt Nam bây giờ đi giày đá bóng phủi trên sân c Name nhân tạo, chứ hiếm khi đi chân đất và chơi bóng ở sân bê tông. Thậm chí, về các vùng quê nghèo, may chăng mới bắt gặp chuyện ấy.

[ad_2]
Source link