V Sloveniji potekajo locally[ad_1]

Drugi krog bo 2. decembra

Po državi se je ob 7. uri odprlo približno 3.200 volišč, na katerih bodo volivci odločali o novih občinskih vodstvih za prihodnja štiri leta. Dobrih 1,7 milijona volilnih upravičencev lahko svoj glas odda do zaprtja volišč ob 19. uri.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, ob prihodu na volišče pa bodo prejeli najmanj dve glasovnici – za volitve župana in člane občinskega sveta. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele in bodo potekale tudi volitve v svete krajevnih, vaških ter četrtnih skupnosti, pa bodo dobili posebno glasovnico še za te volitve.

About the pomembno, you will want to pre-block the pre-Kandidatom Ali Candidate list before the Navigator or glasovnici. Volitve v občinske svete namreč v večjih občinah potekajo po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem volilnem sistemu.

About proportionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov, volivec pa lahko na glasovnici pri listi, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi (preferenčni glas). V občinah, kjer občinske svete volijo po večinskem načelu, pa se glasuje o posameznih kandidatih.

Do zaprtja volišč ob 19. uri še vedno velja volilni molk, kar pomeni, da je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Morebitne kršitve volilnega molka je mogoče sporočiti dežurni službi inšpektorata za notranje zadeve na številko 080 21 13.

Po današnjem glasovanju bomo dobili nove občinske svetnike ter župane v tistih občinah, v katerih bo kandidat danes prejel večino veljavnih glasov, torej več kot polovico.

Odločitev volivcev o novih vodstvih občin bo bolj ali manj znana po 19.30, ko bodo objavljeni prvi delni izidi današnjega glasovanja. Že čez dan pa bodo znani podatki o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure.

Podatki bodo dostopni na posebni spletni aplikaciji ministrstva za javno upravo.

K rezultatom današnjega glasovanja na voliščih bodo prišteli še glasove s predčasnih volitev, k temu pa bodo občinske volilne komisije dan po volitvah prištele še glasove, prispele po pošti. Poročilo o izidu glasovanja pa morajo pripravili najpozneje 24. novembra.

V občinah, v katerih danes nihče izmed županskih kandidatov ne bo dobil večinske podpore, se bosta najuspešnejša kandidata pomerila v drugem krogu volitev. Ta je predviden za 2. december.

M. R.

[ad_2]
Source link