V uliciach bratislavského Starého Mesta by mali pribudnúť kamery[ad_1]

Projektom chce samospráva predchádzať páchanej kriminalite na verejných priestranstvách a zároveň dopomôcť k jej objasňovaniu.

V uliciach bratislavského Starého Mesta by mali pribudnúť kamery. Monitorovací systém sa týka frekventovaných lokalít, a to okolia Panskej ulice a Rybného námestia, Zichyho paláca, Rudnayovho námestia a Kapitulskej ulice.

"Financie chce mestská časť získať zo zdrojov alokovaných Radou vlády SR pre prevenciu kriminality, ako aj z vlastných zdrojov. Nákup kamier bude výsledkom verejného obstarávania," pr publicžila staromestská hovorkyňa Nora Gubková.

Projektom chce samospráva predchádzať páchanej kriminalite na verejných priestranstvách a zároveň dopomôcť k jej objasňovaniu. Systém tiež operatívne vyrozumie príslušné orgány a zabezpečí včasný zásah a pomoc občanom či návštevníkom mestskej časti, napríklad pri dopravnej nehode, požiari alebo pochodoch.

V neposlednom rade by sa mala zlepšiť ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov, ochrana majetku mestskej časti, inštitúcií, ako aj organizácií a podnikateľských subjektov sídliacich a pôsobiacich v center hlavného mesta.

[ad_2]
Source link