Bị truy tố oan 10 năm đòi bồi thường 18 tỉ, tòa quyết 264 triệu  1. Bị truy tố oan 10 năm đòi bồi thường 18 tỉ, tòa quyết 264 triệu Tuổi Trẻ Online
  2. Giám đốc bị oan sai 10 năm chỉ được bồi thường hơn 264 triệu đồng Sài gòn Giải Phóng
  3. 264 triệu đồng cho 10 năm oan sai: B vá khi toà tuyên án Báo giao thông
  4. Full coverage


Source link