Half of the Amazon's new headquarters is a town<Img style = "position: Absolute" data-reference-id = "26023730" SRC = "data: image / GIF; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / 5bec65e238150702da288054-960-720-1542555634_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Theo quyết định mới được công bố, trụ s site thứ hai của Amazon sẽ được đặt tại New York và bang Virginia. Đô Trong, Tai moi noi, is khổng Lo Mai thương điện you is xây khu Phúc Thành Hop như MOT southern voi đầy đủ tiện nghi. Ví dụ như tại Virginia, Amazon gọi khu trụ sở mới là National Landing. Trụ s article thirteen trên train on Arlington (in the Crystal City và Pentagon City) cộng với quận Alexandria (Potomac Yard).

"/>

According to the new decision, Amazon's second headquarters in New York and Virginia. Everywhere, he will build an international exporter as a fully-equipped town. In Virginia, for example, the new headquarters are coming to land. The headquarters of Arlington County (Crystal City and Pentagon City) and Alexandria (Potomac Yard) covers.

<Img style = "position: Absolute" data-reference-id = "26023731" SRC = "data: image / GIF; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a2-1542555995_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Trụ s land National Landing tại Virginia rộng 38 hecta, dự kiến ​​sẽ là nơi làm việc của 25,000 nhân viên mới của hãng. Vốn đầu tư cho khu này là 2,5 tỷ USD, tương đương với phần trụ sở mới sẽ xây tại Long Island (New York).

"/>

It is expected that the 38-hectare National Land habitat in Virginia will live in 25,000 new employees. The investment for this area is $ 2.5 billion, equivalent to the new headquarters building in Long Island (New York).

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023732" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a3-1542556143_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Trụ sở tại bang Virginia có khả năng sẽ được đặt lại tên chính thức là Pen Place vì or là một phần được phát triển trong Pentagon City.

"/>

Virginia's state facility seems to be renowned as Pen Place as it is part of the Pentagon Town.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023733" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a4-1542556245_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Khu vực trung tâm của National Landing sẽ có một khu trung tâm thương mại giải trí rộng 12,000 m2, được gọi là Central District Retail.

"/>

The largest area of ​​National Land, known as the Central Area Center, will have a 12,000 square meter center.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023734" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a5-1542556364_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Khu Trung Tâm any greater cone Sadie dung cửa đặc Hang in, tap Hang cửa Hóa Va Nha Hang, Conic is được khởi xây dựng ngay cuối năm Nay.

"/>

There are also special shops, grocery stores and restaurants at the shopping center, which will be built by the end of the year.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023735" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a6-1542556459_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Nơi đây conòn có một nhà hát rộng 4.500 m2, được gọi là Alamo Drafthouse Cinema.

"/>

There is also a 4,500-square theater called the Alamo Drafthouse.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023736" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a7-1542556545_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Nhà phát triển hạ tầng cho khu này là In the JBG Smith. Công ty đang có ý định tân trang và chuyển công năng tòa nhà 1900 Crystal Drive thành một tháp chung cư gồm 750 căn hộ.

"/>

This infrastructure developer is in the JBG Smith. The company is expected to update and convert the Crystal Drive 1900 transformation into a 750-unit flat building.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023737" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a8-1542556726_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Tòa tháp 1800 South Bell Street là một trong 3 tòa nhà đang được xây dựng mà Amazon dự định sẽ dùng.

"/>

1800 South Bell Street is one of three built-up buildings that Amazon expects to use.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023738" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a9-1542556859_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Hãng cũng sẽ sử dụng toàn bộ tòa nhà 1770 Crystal Drive rộng 25.200 m2 để làm văn phòng.

"/>

It also uses the 17,200-square square 17,200-square office.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023739" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a10-1542556984_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Những nhân viên mới của Amazon đến đây làm việc sẽ tùy chọn thuê hoặc mua căn hộ trong khu chung cư phức hợp cao cấp 23 tầng The Bartlett, với lối đi riêng vào Whole Foods dành cho cư dân.

"/>

New Amazon employees will have the option to work to & # 39; rent or buying furniture in the diversity The Bartlett 23-floor, which is a? Provide a private privately offered on Food Whole.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023740" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a11-1542557140_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Amazon đạt thỏa thuận chấp nhận see the bang Virginia 295 USD triệu đề nâng Cap giao thông, BAO wilt xây Them lối đi vào Hai is tàu điện ngầm day Crystal City VA Potomac Yard.

"/>

Amazon was awarded an agreement to spend $ 295 million on transport, including access to Crystal City and Potomac Yard.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023741" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a13-1542557536_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Đơn cử, người dân địa phương có thể sử dụng lối vào ga tàu điện mới thứ hai ở Crystal City, nằm tại khu Central District Retail.

"/>

For example, local people can access the new boundary at Crystal City, which is located in the Central Area Center.

<img style = "position: absolute" data-reference-id = "26023742" src = "data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw ==" data-original = "https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/ 2018/11/18 / a12-1542557266_680x0.jpg "class =" vne_lazy_image "alt =" Half of the new Amazon headquarters as home "data-component-caption ="

Hai quan Arlington VA Alexandria Danh Cung is situated 570 USD triệu đề my đường Moi, Them HE thống đường tàu điện Va dung phương tiện Van chuyển Conic Conic.

"/>

The Arlington and Alexandria Counties also spent $ 570 million for the opening of new roads, placing tram lines and public transport.

Phan An Anaccording to Business Insider)


Source link