Wednesday , October 23 2019
Home / Kinh doanh / Ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7 năm rưỡi đến 8 năm tù

Ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7 năm rưỡi đến 8 năm tù  1. Ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7 năm rưỡi đến 8 năm tù Tuổi Trẻ Online
  2. Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tùiam ICT News (lời tuyên bố phát cho các báo)
  3. VKS: Nguyễn Thanh Hóa được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ Báo Pháp Luật TP.HCM (lời tuyên bố phát cho các báo)
  4. Full coverage


Source link