Tuyển thủ Việt Nam thích thú xem đàn ông Myanmar mặc váy, đi chân đất, đá bóng nhựa th thеѕу mãn đam mêĐá bóng dưới lòng đường không phải không có ở Việt Nam, nhưng ngày càng ít thấy. Các "cầu thủ" nghiệp dư ở Việt Nam bây giờ đi giày đá bóng phủi trên sân c Name nhân tạo, chứ hiếm khi đi chân đất và chơi bóng ở sân bê tông. Thậm chí, về các vùng quê nghèo, may chăng mới bắt gặp chuyện ấy.


Source link