Vlada na sestanek is a powerful partner with a jungle sector[ad_1]

Vladna stran bo s šolskim sindikatom in dvema zdravstvenima sindikatoma parafirala v ponedeljek usklajena stavkovna sporazuma o razreševanju njihovih stavkovnih zahtev. Zatem pa je predviden sestanek, na katerega de povabila vseh 42 representativnih sindikatov v javnem sektorju.

<span innerhtml = "

"class =" ng-star-inserted "/>

Branimir Štrukelj, Jakob Počivavšek in Rudi MedvedPHOTO: Aljoša Kravanja

<span innerhtml = "

Kot je razumeti iz vabila, ki ga je minister za javno upravo Rudi Medved naslovil na sindikate, bodo govorili o novem dogovoru o pla & # 269; ah in drugih prejemkih v javnem sektorju, ki bi nadomestil tistega iz leta 2016. V nov dogovor pa bi vklju & # 269; ili re & # 353; itve, ki so jih vladni pogajalci v zadnjih tednih dogovorili s posameznimi stavkovnimi skupinami sindikatov in zadevajo vse javne uslu & # 382; bence. Zato danes na sestanek vabijo vse sindikate, ne le stavkajo & # 269; ih.

"class =" ng-star-inserted ">

Kot je razumeti iz vabila, ki ga je minister za javno upravo Rudi Medved naslovil na sindikate, bodo govorili o novem dogovoru o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju, ki bi nadomestil tistega iz leta 2016. V nov dogovor pa bi vključili rešitve, ki so jih vladni pogajalci v zadnjih tednih dogovorili s posameznimi stavkovnimi skupinami sindikatov in zadevajo vse javne uslužbence. Zato danes na sestanek vabijo vse sindikate, ne le stavkajočih.

SVIZ bo ob 11. uri komentiral vsebino omenjenih sporazumov in napovedal nadaljnje aktivnosti SVIZ a ter predstavil potek opredeljevanja članstva sindikata o sprejemljivosti dogovorjenega ter podpisu le-tega.

<span innerhtml = "

S Sindikatom vzgoje, izobra & # 382; evanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter dvema zdravstvenima sindikatoma, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije, pa bodo parafirali v ponedeljek usklajena stavkovna sporazuma.

Z dvema stavkovnima skupinama, policisti in koordacijo stavkovni odborov skupine 16 sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Po & # 269; ivav & # 353; ka, dogovora & # 353; e niso dosegli. So pa slednji v torek sporo & # 269; they, dopu & # 353; & # 269; ajo mo & # 382; nost podpisa sporazuma & # 160; & # 8211; Ali se ta zgodil, bo jasno danes, ko naj bi se po omenjenem skupnem sestanku & # 353; e lo & # 269; eno dobili z vladno stranjo. S policisti pa se bodo vladni pogajalci znova sre & # 269; ali v & # 269; etrtek.

Re & # 353; itve, ki so na mizi, so vredne okoli 306 milijonov evrov, med drugim gre za splo & # 353; ne dvige pla & # 269; za od enega do treh pla & # 269; nih razredov, dvige nekaterih dodatkov ter izbolj & # 353; ano vrednotenje posameznih delovnih mest. Po drugi strani bi ohranili zamrznitev delovne uspe & # 353; nosti in premik napredovanj iz aprila na december. Ker was morally ignorant of her husband, and her husband, and her husband, took her away, and pogoded herself on the javis sektor, and he was in the middle of the area, and it was not enough.
& # 160;

"class =" ng-star-inserted ">

S Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter dvema zdravstvenima sindikatoma, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije, pa bodo parafirali v ponedeljek usklajena stavkovna sporazuma.

Z dvema stavkovnima skupinama, policisti in koordacijo stavkovni odborov skupine 16 sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška, dogovora še niso dosegli. So pa slednji v torek sporočili, da dopuščajo možnost podpisa sporazuma – ali se ta zgodil, bo jasno danes, ko naj bi se po omenjenem skupnem sestanku še ločeno dobili z vladno stranjo. S policisti pa se bodo vladni pogajalci znova srečali v četrtek.

Rešitve, ki so na mizi, so vredne okoli 306 milijonov evrov, med drugim gre za splošne dvige plač za od enega do treh plačnih razredov, dvige nekaterih dodatkov ter izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest. Po drugi strani bi ohranili zamrznitev delovne uspešnosti in premik napredovanj iz aprila na december. Ker was morally unsuccessful, re-urging Uveljaviti s spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor, pa je zanje treba zagotoviti kvorum, torej podporo ustrezne sindikalne večine.

[ad_2]
Source link